Auteur: Redactie

AVG – nieuwe Europese privacywetgeving per 25 mei 2018

Beste leden en niet leden: Onderstaand stukje hebben wij overgenomen van de site Van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij kunnen U adviseren om hier eens een kijkje te nemen zodat U op de hoogte bent van de wijzigingen die per 25 mei 2018 van kracht worden. Let op, ook voor kleine bedrijven is deze wet van toepassing. AVG – nieuwe Europese privacywetgeving Algemene informatie AVG Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan...

Read More

slecht begin voor feestweken bij PostNL: 50.000 pakketten vertraagd

De enorme hoeveelheden pakketjes die vanwege Black Friday en de aankomende Sinterklaasviering zijn besteld, bezorgen PostNL hoofdbrekens. Zo’n 50.000 pakketjes worden waarschijnlijk met vertraging bezorgd. Het bedrijf verwacht dat alles wat deze week besteld wordt voor het weekend binnen is. Klik voor het complete artikel. Bron:...

Read More

Nieuwe ARBO wet

Per juli 2017 een nieuwe Arbowet. En nu? Als werkgever zorg je voor de veiligheid en de gezondheid van jouw werknemers. Je let daarom op hun arbeidsomstandigheden. Natuurlijk. Hoewel dit vanzelfsprekend lijkt, heeft de wetgever regels opgesteld voor een goed arbobeleid. Die liggen vast in de Arbeidsom- standighedenwet, kortweg Arbowet genoemd. Met ingang van juli 2017 verandert die wet. ‘En?’ zul je denken. Nou, de impact van de vernieuwing is behoorlijk. Heb je alles goed geregeld? Hoewel je een jaar de tijd hebt om het arbobeleid op orde te krijgen, is het niet verstandig dit onderwerp op de lange...

Read More